Bydgoszcz - informacje


330.038
mieszkańców Bydgoszczy
154.302
mężczyzn
175.736
kobiet

43.456
w wieku przedprodukcyjnym

197.761
w wieku produkcyjnym

88.821
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

1.533
zawarto małżeństw

2.474
urodzeń

4.413
zgonów

-1.939
przyrost naturalny
miasto Bydgoszcz
dochody

2.605.355.008
wydatki

2.483.182.336
struktura wydatków Bydgoszczy

274.675
0,011%
Leśnictwo

271.616
0,011%
Rolnictwo i łowiectwo

426.281.152
17,167%
Transport i łączność

125.337.432
5,047%
Administracja publiczna

2.120.814
0,085%
Turystyka

89.993.584
3,624%
Gospodarka mieszkaniowa

11.448.054
0,461%
Działalność usługowa

480.518
0,019%
Informatyka

38.003
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

559
0,000%
Obrona narodowa

44.898.488
1,808%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

975.072
0,039%
Wymiar sprawiedliwości

43.278.056
1,743%
Obsługa długu publicznego

0
0,000%
Różne rozliczenia

774.325.440
31,183%
Oświata i wychowanie

21.561.266
0,868%
Ochrona zdrowia

183.439.152
7,387%
Pomoc społeczna

46.412.144
1,869%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

54.051.968
2,177%
Edukacyjna opieka wychowawcza

205.773.904
8,287%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

62.586.840
2,520%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

82.726.352
3,331%
Kultura fizyczna i sport

303.165.248
12,209%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-20 19:15
REKLAMA
pogoda Bydgoszcz
6.8°C
wschód słońca: 06:53
zachód słońca: 17:09
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bydgoszczy

kiedy
2024-02-21 19:00
miejsce
Eljazz, Bydgoszcz, Kręta 3
wstęp biletowany
kiedy
2024-02-23 20:00
miejsce
Over the Under Pub, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-02-23 20:30
miejsce
Eljazz, Bydgoszcz, Kręta 3
wstęp biletowany
kiedy
2024-02-24 15:30
miejsce
Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany