Bydgoszcz - informacje


344.091
mieszkańców Bydgoszczy
161.761
mężczyzn
182.330
kobiet

46.668
w wieku przedprodukcyjnym

206.332
w wieku produkcyjnym

91.091
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

1.368
zawarto małżeństw

2.822
urodzeń

4.677
zgonów

-1.855
przyrost naturalny
miasto Bydgoszcz
dochody

2.380.207.360
wydatki

2.422.608.896
struktura wydatków Bydgoszczy

226.305
0,009%
Leśnictwo

153.229
0,006%
Rolnictwo i łowiectwo

431.707.392
17,820%
Transport i łączność

112.960.248
4,663%
Administracja publiczna

1.064.495
0,044%
Turystyka

86.778.328
3,582%
Gospodarka mieszkaniowa

10.196.348
0,421%
Działalność usługowa

1.024.820
0,042%
Informatyka

2.040.659
0,084%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

233.300
0,010%
Obrona narodowa

44.353.580
1,831%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

953.727
0,039%
Wymiar sprawiedliwości

15.454.355
0,638%
Obsługa długu publicznego

0
0,000%
Różne rozliczenia

687.669.696
28,386%
Oświata i wychowanie

15.014.043
0,620%
Ochrona zdrowia

113.570.512
4,688%
Pomoc społeczna

14.706.931
0,607%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

56.604.592
2,337%
Edukacyjna opieka wychowawcza

145.881.456
6,022%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

82.925.128
3,423%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

105.814.608
4,368%
Kultura fizyczna i sport

490.179.840
20,234%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-01 10:30
REKLAMA
pogoda Bydgoszcz
1.4°C
wschód słońca: 07:38
zachód słońca: 15:35
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bydgoszczy

kiedy
2022-12-01 19:00
miejsce
Teatr Adria, Bydgoszcz, Toruńska 30
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-01 20:00
miejsce
Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-02 20:00
miejsce
Fabryka Lloyda, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-02 20:30
miejsce
Teatr Adria, Bydgoszcz, Toruńska 30
wstęp biletowany