23 maj 2020

Jak zostać Terytorialsem?

fot. nadesłane
Wszyscy chętni do pełnienia służby w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej mają kolejną okazję do wstąpienia w jej szeregi. O przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) w naszym województwie mogą ubiegać się osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową oraz rezerwiści. Podstawowe wymogi to obywatelstwo polskie, ukończony 18 rok życia i niekaralność.
REKLAMA
Kim jest statystyczny ochotnik – Terytorials?

Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy 8.K-PBOT jest w wieku 35 lat. Ponad 40% żołnierzy posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% wykształcenie humanistyczne.

3% żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne. Zebrane do tej pory dane wskazują również, że ponad 15% żołnierzy to studenci różnych kierunków.

Pielęgniarka, ratownik medyczny, personel medyczny Terytorialsem? Tak!

Pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy medyczni, personel medyczny, który wstąpi do WOT może rozwijać się zawodowo na wiele sposobów. Począwszy od uczestnictwa w bezpłatnych kursach i szkoleniach specjalistycznych, jak również korzystania z możliwości dofinansowania kosztów studiów, ształcenia podyplomowego zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej na czas pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej.

Niezwykle istotnym jest również fakt wypłacanego świadczenia finansowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za każdy dzień spędzony w wojsku. Dodatkowo, żołnierzom WOT przysługuje dodatek za „gotowość bojową” w wysokości ponad 400 zł za każdy miesiąc służby. Kwota ta nie podlega opodatkowaniu.

Gdzie się zgłosić?

Osoby zainteresowane służbą w 8  Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” swoje pierwsze kroki powinni skierować do Wojskowych Komend Uzupełnień w Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i we Włocławku.

Jak wygląda nasz system szkolenia?

Na potrzeby szkolenia żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową (TSW)  w Wojskach Obrony Terytorialnej został wdrożyły innowacyjny 3-letni system szkolenia. System ten jest skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową.
Pierwszym etapem tego szkolenia są tzw. „szesnastki”, czyli 16-dniowe szkolenia podstawowe oraz 8-dniowe szkolenia wyrównawcze.

Szkolenia podstawowe są skierowane do osób, które wcześniej nie były w wojsku i trwają 16 dni.

Priorytetem tego szkolenia są zajęcia z taktyki ogólnej, topografii, SERE, kształcenia obywatelskiego, udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia ogniowego, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Pierwsze 16 dni to podstawa, na której rozwijana jest dalsza wiedza wojskowa.

Szkolenia wyrównawcze są skierowane do rezerwistów rozpoczynających Terytorialną Służbę Wojskową. Jego celem jest wyrównanie poziomu wyszkolenia ochotników, którzy wcześniej pełnili służbę w różnych jednostkach wojskowych.

16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko preludium i przepustką do dalszego szkolenia „Terytorialsów”. Po ich zakończeniu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczynają trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym, czyli w czasie wolnym od pracy.

Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W ciągu 3 lat żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej będą uczestniczyć w minimum 124 dniach szkoleniowych, natomiast  kształcenie specjalistów realizowane będzie w większym wymiarze czasowym.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bydgoszczy

kiedy
2021-08-27 19:00
miejsce
Kinoteatr Adria, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-28 10:00
miejsce
Myślęcinek Leśny Park Kultury i...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-28 16:00
miejsce
Parafia polskokatolicka...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-28 19:00
miejsce
Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany