Termin na zgłoszenie zbycia nabycia auta zostanie wydłużony

Ralf Roletschek /CC BY 3.0/https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/kk
Właściciele pojazdu będą mieli 60 (zamiast 30) dni na zgłoszenie zbycia albo nabycia pojazdu. Takie rozwiązanie wprowadza przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy antykowidowej.
REKLAMA
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, (przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii) została zaakceptowana na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 27 kwietnia br. Projekt powinien lada dzień trafić do Sejmu.

Dla biur podróży sklepików szkolnych i kierowców

Projekt - w swej zasadniczej części - zawiera przepisy ważne dla przedsiębiorców z branży turystycznej (m.in. przesunięcie terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów). A także dla podmiotów prowadzących szkolne sklepiki (m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń, czy świadczenia postojowe).

Projekt zawiera także przepisy ważne dla właścicieli pojazdów. Zakłada bowiem, że termin na zgłoszenie zbycia albo nabycia pojazdu zostanie wydłużony do 60 dni. Wydłużony do 60 dni termin będzie obowiązywał też nabywcę pojazdu używanego na jego zarejestrowanie.

Sześćdziesięciodniowe terminy mają obowiązywać do odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19.

Trzydzieści dodatkowych dni na rejestrację lub zgłoszenie

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

    • nabyciu lub zbyciu pojazdu;
    • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Ponadto, jak wynika z art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Kara po 60 dniach

Przedłużający się stan epidemii wpływa na wydłużenie czasu obsługi mieszkańców przez miejskie (powiatowe) wydziały rejestrujące pojazdy. To utrudnia też realizację przez właścicieli pojazdów ustawowych obowiązków związanych ze zgłaszaniem zbycia, czy nabycia auta. A to wiąże się z negatywnymi dla nich konsekwencjami. Zgodnie bowiem z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym: „Kto:
  1. będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.”.

Projekt nowelizacji zmienia i ten przepis nakazując jego stosowanie (do odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19) z uwzględnieniem wydłużonych, sześćdziesięciodniowych terminów.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bydgoszczy

kiedy
2021-10-29 20:00
miejsce
Kinoteatr Adria, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-05 20:00
miejsce
Hala Łuczniczka, Bydgoszcz, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-07 16:00
miejsce
Kinoteatr Adria, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-14 20:00
miejsce
Kinoteatr Adria, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany