patronat medialny

GAZ-SYSTEM dla Edukacji – działanie dla przyszłości

fot. nadesłane
Już jest! Kolejne gminy z listy wspartych przez GAZ-SYSTEM zakupiły sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów z najbardziej potrzebujących szkół. Każda gmina otrzymała po 30 tys. zł wsparcia finansowego w ramach programu „GAZ-SYSTEM dla Edukacji”. W sumie 25 jednostek samorządu lokalnego, znajdujących się na trasie inwestycji prowadzonych przez spółkę, otrzymało łącznie 750 tys. zł pomocy finansowej.
Z myślą o najmłodszych 

Epidemia koronawirusa spowodowała szereg trudności i barier w nauczaniu dzieci oraz młodzieży. Zdalny system nauki wymaga posiadania sprzętu komputerowego, a także dostępu do internetu przez każdego ucznia w domu, na co wiele rodzin nie może sobie pozwolić. Dlatego właśnie GAZ-SYSTEM uruchomił program, dzięki któremu lokalne samorządy otrzymały od spółki pieniądze na zakup sprzętu IT: laptopy, tablety, słuchawki oraz routery z mobilnym Internetem.  Trafią one do uczniów na czas trwania nauki zdalnej. Po jej zakończeniu szkoły będą mogły wykorzystywać otrzymany sprzęt podczas zajęć lekcyjnych.

Wspieramy szkoły na trasie gazociągu Gustorzyn – Wronów

Gazociąg Gustorzyn – Wronów jest budowany na terenie czterech województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Dlatego GAZ-SYSTEM wsparł na trasie tej inwestycji szkoły w gminach Baruchowo, Głowaczów, Kowal, Maków, Mogielnica, Puławy, Regnów, Sadkowice i Żychlin.

Dziękuję serdecznie firmie GAZ-SYSTEM za wsparcie dla naszego samorządu. Obecna sytuacja w zakresie nauczania jest bardzo trudna dla wszystkich, a przede wszystkim dla uczniów. Cieszę się, że małe miejscowości mogą korzystać z podobnych grantów z korzyścią dla dzieci i młodzieży – mówi Grzegorz Ambroziak, Burmistrz Żychlina.

W ten sposób, dzięki dofinasowaniu z programu „GAZ-SYSTEM dla Edukacji”, do szkół w gminie Żychlin trafiło 13 nowoczesnych zestawów komputerowych.

Z kolei Gmina Regnów, dzięki otrzymanemu wsparciu z programu „GAZ-SYSTEM dla Edukacji” zakupiła sprzęt komputerowy do Szkoły Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie.

Epidemia koronawirusa spowodowała wiele nowych trudności i barier w nauczaniu dzieci i młodzieży. Projekt „GAZ SYSTEM dla edukacji”  jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, i w dużym stopniu odciąża gminy – powiedział wójt Mariusz Cheba.

Po ustaniu epidemii zakupiony sprzęt będzie mógł pozostać w szkole, dzięki czemu zostanie optymalnie wykorzystany w pracowniach do podnoszenia wiedzy przez dzieci – dodaje Cheba.

Również w gminie Maków z programu skorzystało 6 szkół, dla których zakupiono 12 sztuk laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi. Podobnie w gminie Kowal, dzięki funduszom finansowym „GAZ-SYSTEM dla Edukacji” przekazano do Zespołu Szkól w Grabkowie 10 laptopów.

Ta realna pomoc ze strony GAZ-SYSTEM jest ogromnym wsparciem dla dzieci z terenu tych gmin, gdyż wiele z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Działamy odpowiedzialnie dla przyszłości

GAZ-SYSTEM jest spółką społecznie odpowiedzialną, która transportuje paliwo gazowe siecią przesyłową na terenie całego kraju. Co roku na trasie obecnych i nowopowstających gazociągów, jak chociażby Gustorzyn – Wronów, do samorządów odprowadzany jest podatek od nieruchomości wynoszący do 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie gminy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ta kwota regularnie wpływająca do budżetu przeznaczana jest na potrzeby społeczności lokalnych m.in. na budowę i modernizację dróg, budowę nowych placów zabaw czy rozbudowę szkół i placówek oświatowych .

Jednocześnie GAZ-SYSTEM realizuje wiele inicjatyw o charakterze prorozwojowym oraz edukacyjnym. Spółka zdaje sobie sprawę, że przyszłość zależy od rozwoju najmłodszych obywateli, którym GAZ-SYSTEM pomaga w dostępie do edukacji i pokonywaniu barier społecznych.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bydgoszczy

kiedy
2021-03-28 20:00
miejsce
Kinoteatr Adria, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-10 17:00
miejsce
Kinoteatr Adria, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-24 17:00
miejsce
Kinoteatr Adria, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-05-16 17:00
miejsce
Kinoteatr Adria, Bydgoszcz,...
wstęp biletowany